Stichting WIN-WIN

'WINNEN DOOR SAMENWERKING'

Blog

'Het Tienerbrein' (Jelle Jolles)

Geplaatst op 29 juni, 2018 om 10:05 Comments reacties (3)
In zijn boek 'Het Tienerbrein' besteedt Jelle Jolles een apart hoofdstuk aan het puberbrein in relatie tot de sport. Daarin geeft hij o.a. aan dat je voor bal- en teamsporten niet alleen motorisch goed moet zijn, maar ook vaardig en snel in waarnemen, taal, ruimtelijk denken en geheugen. 


Rol be...

Lees de volledige post »

'Grenzen verleggen' (Rick Lahaye & Thomas Waanders)

Geplaatst op 4 april, 2018 om 9:45 Comments reacties (0)In hun boek 'Grenzen verleggen' leggen Rick Lahaye en Thomas Waanders de link tussen de (sport)wetenschap en de ervaringen van Olympisch- en wereldkampioenen. Hierbij wordt duidelijk dat wetenschappers het onderling niet altijd eens zijn met elkaar en dat de praktijk van (ex-)topsporters vaak anders is dan de theorie. Dit betekent dat er...

Lees de volledige post »

'Mijn Stijl' (Toon Gerbrands)

Geplaatst op 3 januari, 2018 om 9:25 Comments reacties (0)In zijn boek 'Mijn Stijl' adviseert Toon Gerbrands: treed andere werelden binnen ter inspiratie. Andere sporten bijvoorbeeld hebben andere benaderingen en dus ook een afwijkende manier van denken. Waar twee werelden elkaar ontmoeten, ontstaat een nieuwe derde wereld, dankzij de onderlinge beïnvloeding. In een andere wereld duiken ka...

Lees de volledige post »

'Presteren!' (Maurits Hendriks)

Geplaatst op 8 maart, 2017 om 11:10 Comments reacties (0)In zijn boek 'Presteren!' pleit Maurits Hendriks op vele terreinen voor samenwerking tussen verschillende sporten, én tussen de sportsector en andere sectoren. Zo pleit hij voor kennisontwikkeling in z'n algemeenheid en ziet hij de meerwaarde van innoveren vooral in het bewandelen van de weg daar naartoe. Daarnaast gelooft hij sterk...

Lees de volledige post »

'Los' (Dennis van der Geest)

Geplaatst op 11 november, 2016 om 10:00 Comments reacties (0)In het boek 'Los' van ex-judoka Dennis van der Geest en Jan Looman wordt o.a. de link gelegd tussen de sportsector en de psychologische/economische wetenschap aan de hand van het Model van Maslow. In het boek wordt een verband gelegd tussen het bereiken van de toestand van 'flow' in de topsport en de toestand van 'peak experience' (zelfo...

Lees de volledige post »

'Bondscoach!' (Gyuri Vergouw)

Geplaatst op 25 maart, 2016 om 9:35 Comments reacties (0)


Om het inzicht in het trainersvak te vergroten heeft Gyuri Vergouw in zijn boek 'Bondscoach!' een aanpak ontwikkeld onder de titel 'MASTERPLAN'. Elke letter van dit woord is de beginletter van een onderwerp of activiteit waar een coach aandacht aan moet besteden wil zijn team succes hebben:


Missie

Aanpak

Lees de volledige post »

'Winnen, van talent naar topspeler' (Hans van Breukelen)

Geplaatst op 18 maart, 2016 om 11:40 Comments reacties (0)In zijn boek 'Winnen, van talent naar topspeler' stelt oud-keeper Hans van Breukelen dat voetbal eigenlijk een 'denksport' is. Niet zijn fabelachtige techniek onderscheidt bijv. Messi van alle andere topvoetballers, maar het feit dat hij tijdens een wedstrijd continu de juiste keuzes maakt: links óf rechts de man passeren, de keeper...

Lees de volledige post »

'Flow, van goed naar goud' (Marc Lammers)

Geplaatst op 18 maart, 2016 om 10:30 Comments reacties (2)In zijn boek 'Flow, van goed naar goud' beschrijft oud-hockeycoach Marc Lammers een aantal eigenschappen waarmee de kans groeit om als team in een 'flow' te komen. Hij doet dit aan de hand van een 'flow-opstelling' met 11 eigenschappen:


1. Collectieve ambitie: weten waar je samen heen wilt

Lees de volledige post »

'Mijn Olympische missie' (Robin van Galen)

Geplaatst op 16 maart, 2016 om 10:45 Comments reacties (0)In zijn boek 'Mijn Olympische missie' vertelt waterpolocoach Robin van Galen over welke methoden hij gebruikt heeft en welke personen hij heeft ingeschakeld van buiten de sportsector om zijn team klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2008. Zo heeft hij o.a. gebruik gemaakt van 'De Zeven Eigenschappen' van Ste...

Lees de volledige post »

'Publiek-private samenwerking: wanneer is één plus één nu echt drie?' (Michiel Bodt)

Geplaatst op 16 maart, 2016 om 7:50 Comments reacties (0)In zijn onderzoek 'Publiek-private samenwerking: wanneer is één plus één nu echt drie?' (2012) geeft Michiel Bodt aan dat de samenwerking tussen een private en een publieke partij idealiter kan worden omschreven als een samenwerking waarin door beide organisaties gestreefd wordt naar een gemeensch...

Lees de volledige post »