top of page

Uiteraard werkt Stichting WIN-WIN zèlf ook samen met verschillende organisaties en personen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste partners.

Rotterdam Topsport is vanaf het begin een belangrijk klankbord geweest voor Stichting WIN-WIN. Daarnaast is zij een belangrijke partner bij de organisatie rond het 'Netwerk Ouders Sporttalenten'. Rotterdam Topsport stelt o.a. ruimtes en budget ter beschikking voor het organiseren van workshops voor ouders. Daarnaast maakt Stichting WIN-WIN regelmatig gebruik van hun uitgebreide netwerk.    

Ski Racing Development, een door de skibond gecertificeerd talentteam, is niet alleen een belangrijke 'klant' als het gaat om het leggen van verbindingen met andere sporten en organisaties. Zij is voor Stichting WIN-WIN ook een belangrijke inspiratiebron als het gaat om het breed ontwikkelen van talent in de sport, zowel op fysiek gebied als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Breaking Habits is een belangrijke partner van Stichting WIN-WIN bij het stimuleren van kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven/HRM-sector en de topsport. Belangrijk daarbij is de win-win gedachte waarbij beide partijen profiteren van de samenwerking. Breaking Habits heeft deze uitdaging opgepakt, wat al geresulteerd heeft in de workshop 'Hoe motiveer ik een sporttalent'.

Stichting Talent United ondersteunt sporttalenten uit West-Friesland door hen een netwerk aan coaches en specialisten aan te bieden. Stichting WIN-WIN is niet alleen een 'supporter' van deze stichting, maar leert als partner ook veel van hen als het gaat om het leggen van verbindingen tussen sporten onderling èn tussen sporters en specialisten uit andere vakgebieden.  

De KNVB is een hele belangrijke partner voor Stichting WIN-WIN in het kader van het thema 'Samenwerking sport/HRM-sector'. Omdat de KNVB bijscholingscursussen organiseert voor trainers en coaches die niet specifiek betrekking hebben op voetbaltechnische zaken kan kennis uit de HRM-sector omtrent talentontwikkeling, teamontwikkeling en coaching rechtstreeks over worden gebracht aan de sportwereld.  

 

Flow Mentale Training onderschrijft net als Stichting WIN-WIN het belang van een laagdrempelige en praktijkgerichte methode van mentale training. Daarom ontwikkelt Stichting WIN-WIN samen met hen een methodiek waarbij trainers/coaches op een praktische wijze in aanraking komen met sportpsychologie en tools aangereikt krijgen die direct toepasbaar zijn in hun training.  

bottom of page