top of page

Stichting ter stimulering van samenwerking in de sport

"In onze optiek is de uitdaging van de 21e eeuw: het verbinden van eilanden en samen wijzer worden. Hiermee bedoelen we: het bouwen van bruggen tussen verschillende disciplines in de wetenschap, het verbinden van de sportpraktijk, het bedrijfsleven en de wetenschap en tot slot het leren van elkaar in verschillende sporten." ('Grenzen verleggen', Thomas Waanders & Rick Lahaye)   

Stichting WIN-WIN heeft als doel het stimuleren van (verdere) samenwerking in de sport, zowel tussen partijen binnen de sportsector als tussen de sportsector en andere sectoren. Daarbij concentreert Stichting WIN-WIN zich met name op het onderdeel 'talentontwikkeling'.  

"Stichting WIN-WIN kan zich vrij bewegen binnen de sportsector en andere sectoren"

Als onafhankelijke (vrijwilligers)organisatie, zonder specifieke eigen belangen, kan Stichting WIN-WIN zich vrij bewegen binnen zowel de sportsector als andere sectoren ('tussen de linies spelen'). Daarnaast kan zij als relatieve 'buitenstaander' met een frisse blik naar de sportsector kijken en buiten de bestaande kaders denken én handelen. Bovendien kan Stichting WIN-WIN al haar tijd en energie richten op één specifiek doel nl. het stimuleren van meer samenwerking in de sport, zonder daarbij afgeleid te worden door de 'waan van de dag'. 

"Stichting WIN-WIN neemt initiatief, pakt kansen en bouwt bruggen"

Stichting WIN-WIN wil haar doel bereiken door het ontplooien van samenwerkingsinitiatieven én door partijen bij elkaar te brengen. Dit doet zij door combinaties tot stand te brengen, door bruggen te bouwen en door partijen met elkaar te verbinden. Daarbij draait het vooral om het nemen van initiatief, het pakken van kansen en het opstarten van experimenten met als doel het creëren van een 'olievlek'.

"Stichting WIN-WIN organiseert 1-op-1 ontmoetingen tussen personen"

Stichting WIN-WIN concentreert zich met name op het organiseren van (kleinschalige) 1-op-1 ontmoetingen tussen personen uit verschillende takken van sport en/of verschillende sectoren, omdat zij van mening is dat dit effectiever is dan het organiseren van (grootschalige) netwerkbijeenkomsten. Bovendien betekent samenwerking tussen organisaties ook vooral samenwerking tussen personen

bottom of page