top of page

'Flow, van goed naar goud' (Marc Lammers)


In zijn boek 'Flow, van goed naar goud' beschrijft oud-hockeycoach Marc Lammers een aantal eigenschappen waarmee de kans groeit om als team in een 'flow' te komen. Hij doet dit aan de hand van een 'flow-opstelling' met 11 eigenschappen:

1. Collectieve ambitie: weten waar je samen heen wilt

2. Gezamenlijk doel: gedeelde afspraak

3. Teamwaarden: wat willen we?

4. Persoonlijk doel: ieder voor zich

5. Vertrouwen: weten wat je aan elkaar hebt

6. Commitment: wat mag het kosten?

7. Krachtenbundeling: één plus één plus één...

8. Feed forward: wat morgen beter kan

9. Veiligheid: geen angst om te verliezen

10. Innovatie: als je doet wat je deed

11. Focus: een eigen wereld, zonder afleiding

Bij het ontwikkelen van bovenstaande 'flow-opstelling' maakt Marc Lammers tevens gebruik van de kennis en ervaring van buiten de hockeysport en zelfs van buiten de sportsector. Marc Lammers schreef dit boek nl. in samenwerking met Ton Hendricks van het bedrijf 'Heruitvinder' en Jef van den Hout van 'Flow Concepts', die zich op wetenschappelijke wijze heeft verdiept in het fenomeen 'teamflow'.

Effectiviteit

Daarnaast geeft Marc Lammers in zijn boek aan dat de effectiviteit van teams beinvloed wordt door (theorie tussen haakjes):

- de rol van een teamlid (Belbin)

- het gedrag en de aard van een teamlid (Myers-Briggs)

- de fase waarin het team verkeert (Tuckman)

- de ontwikkeling van het team en de teamleden (Ferguson)


Theorie

Verder maakt hij gebruik van de theorie van Mihaly Csikszentmihalyi over de balans tussen uitdagingen en vaardigheden, en de invloed die deze balans heeft op een individuele 'flow-staat'. Om tot de formulering van een collectieve ambitie te komen gebruikt hij de zg. 'Disney-sessie-methode'. Daarnaast maakt hij gebruik van de kennis omtrent mentale training in de sport van Rico Schuijers en hanteert hij de zg. 'cirkels van invloed' van Stephen Covey om zijn team in een flow te kijgen. Hij legt de commitment van spelers vast volgens de POP-methode, zoals deze binnen de HRM-theorie wordt gebruikt, en doopt de bekende LEAN-methode om in een 'LEARN-methode'. Ook maakt hij gebruik van de behoefte-pyramide van Maslow en de kernkwaliteitenkwadranten van Daniel Ofman.

Andere sporten

Bovendien laat Marc Lammers zich inspireren door de kennis en ervaring vanuit andere sporten. Zo ging hij, als eerste (!) sportcoach van buiten de paardenwereld, langs bij Anky van Grunsven en kwam hij daarmee op het idee om ijsbadjes te gebruiken bij het herstel van zijn speelsters, wat hij vervolgens ism TNO verder uitwerkte. Daarna heeft hij zich nog vaak laten uitdagen ('out-of-the-box'-denken) door een kijkje te nemen bij andere sporten. Zo heeft hij zich tevens laten inspireren door het boek 'The Inner Game of Tennis' van W. Timothy Gallwey waarin bijv. staat aangegeven dat presteren gelijk is aan het totaal aan vaardigheden minus afleiding.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page