top of page

'De Zeven Eigenschappen' (Stephen Covey)

In zijn beroemde boek 'De Zeven Eigenschappen' stelt Stephen Covey dat bij een situatie van wederzijdse afhankelijkheid (zoals in de sportwereld) het streven naar een 'winwin-situatie' de enige juiste optie is. Een winwin-situatie betekent dat het succes van de éne partij niet ten koste gaat van de andere partij, maar leidt tot een 'derde weg': een oplossing die géén van beide partijen onafhankelijk van elkaar had kunnen bereiken. Wanneer bij wederzijdse afhankelijkheid niet beide partijen winnen, zullen uiteindelijk beide partijen verliezen (op de lange termijn).


Samenwerken vanuit een 'winwin-situatie' is:

 • geen teken van zwakte, maar een teken van kracht;

 • handelen vanuit de intentie van een overeenkomst, niet vanuit de letterlijke tekst;

 • richten op het resultaat, niet op de methode;

 • het probleem van de andere kant bekijken en niet concentreren op standpunten, maar op waar het werkelijk om gaat;

 • eerst een ander écht begrijpen en dan zelf begrepen worden;

 • invloed uitoefenen door zélf beïnvloedbaar te zijn;

 • verschillen niet als belemmering zien, maar als bouwstenen van een relatie die totaal nieuwe mogelijkheden biedt.


Vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor permanent succes. Alleen wanneer je bereid bent een 'paradigmaverschuiving' (dramatische verandering van je beeld over de werkelijkheid) te ondergaan, is échte verandering mogelijk. Dit vraagt ook dat je goed kunt luisteren en bereid bent om het verhaal van de ander aan te horen.


Pro-actief

Binnen de theorie van Stephen Covey speelt pro-activiteit (inventiviteit plus initiatief) een belangrijke rol. Hiermee kun je je 'cirkel van invloed' (wat kan ik zèlf echt beïnvloeden) vergroten tov je 'cirkel van betrokkenheid' (de wereld om je heen). Door je zelf anders op te stellen, kun je een positieve verandering teweeg brengen in je omgeving. Het heeft daarom alleen zin om energie in jezelf te steken, omdat je zelf de enige bent waar je invloed op kunt uitoefenen.


Doelen

Bij het streven naar (persoonlijk) succes is het van belang om doelen te formuleren. Daarbij zul je ook je basisparadigma's moeten herschrijven en een persoonlijke missie moeten formuleren. Bedenk daarbij dat alles een lichamelijke, spirituele, geestelijke en sociaal-economische dimensie kan hebben. Succes wordt bepaald door de vaardigheid om de belangrijkste dingen eerst te doen. De 'vierde' generatie richt zich bij tijdmanagement vooral op de verbetering van relaties en het bereiken van resultaten. Met andere woorden: op zaken die niet direct dringend, maar wel belangrijk zijn (voorzorgsmaatregelen, werken aan relaties, nieuwe mogelijkheden onderkennen, planning, ontspanning etc.).


Denk win-win (eigenschap 4)

Wanneer men vanuit 'win-win' denkt, sluit men alleen een akkoord wanneer deze situatie ook daadwerkelijk is bereikt. Anders is er geen akkoord. Een compromis is slechts een afgezwakte versie van 'win-win'.


Win-windenken is te ontwikkelen op basis van vijf principes:

 • Kracht: integriteit, volwassenheid, overvloedsmentaliteit

 • Relaties: vertrouwen, de emotionele bankrekening

 • Overeenkomsten: die voortkomen uit de relaties

 • Structuur: waarin win-windenken gestimuleerd wordt

 • Processen: middelen om naar win-windenken toe te werken


Luisteren

Effectieve communicatie betekent eerst begrijpen en dan begrepen worden: goed, empatisch luisteren en je in iemand anders verplaatsen. Dat is niet hetzelfde als het met iemand eens zijn. Het gaat om zowel verstandelijk als gevoelsmatig begrip, dat verder gaat dan alleen iemand begrijpen. Dus niet alleen luisteren met je oren, maar ook met je ogen en je hart. Om invloed uit te kunnen oefenen, moet je zèlf beïnvloedbaar zijn (de ander echt kunnen begrijpen). Het vereist dat je je kwetsbaar kunt opstellen vanuit een harde kern van vaste principes.


Synergie

Je moet het standpunt van een ander beter kunnen weergeven dan hijzelf, om vervolgens begrepen te kunnen worden vanuit zijn referentiekader. Je begeeft je als het ware in de wereld ('paradigma') van de ander. Wederzijdse afhankelijkheid betekent ook het waarderen van verschillen. Hierdoor ontstaat synergie waarbij de meerwaarde van het geheel groter is ten opzichte van de delen. Een eenheid ontstaat niet alleen door de uniforme delen, maar ook door de complementaire delen. Kern bij synergie is het je kwetsbaar en open durven op te stellen.


Waardeer onderlinge verschillen en laat ze je inspireren: het heeft immers weinig nut om te praten met iemand met dezelfde mening.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page