top of page

Jacco Eltingh (22-04-2016)


De samenwerking in de sport is de laatste jaren iets verbeterd volgens Jacco Eltingh (ex-tennisprof). Mooi voorbeeld hiervan is de Gelderse Sportfederatie die verbindingen legt tussen verschillende partijen binnen de sport. Er wordt echter nog te veel gepraat over het belang van sport in de maatschappij zonder dat er concreet meer geld richting de sport gaat. Bovendien wordt er nog te weinig kennis gedeeld en wordt het wiel nog te vaak opnieuw uitgevonden.


Taal

Het grootste probleem zit in de structuur en de verdeling van het geld hierbinnen. Ook is het verschil in kennis en vaardigheden tussen sportorganisaties en andere organisaties nog te groot: sportorganisaties hebben weinig kennis over bijv. de zorgsector en zorginstellingen spreken de taal van de sport niet. Daar komt bij dat het organiseren van sportactivtieiten over het algemeen geen winstgevende activtieit is (geen verdienmodel) en men sterk afhankelijk is van de ureninzet van een aantal professionals en vooral van de inzet van vrijwilligers.


Duidelijkheid

Daarnaast bestaan er veel partijen die zich op verschillende niveaus bezig houden met sport: NOC*NSF, bonden, sportservices, verenigingen, rijksoverheid, provincies, gemeenten. En het is niet altijd duidelijk wie waarvoor precies verantwoordelijk is. De provincie Gelderland pakt wel duidelijk haar aanjaagfunctie op waardoor het duidelijk is dat 'wie betaalt, bepaalt'. Zij faciliteren, brengen mensen bij elkaar, delen/halen kennis, organiseren sportbeurzen, betrekken de zakelijke markt, organiseren site-events bij grote evenementen, kijken naar het effect van sport op toerisme en hebben 6 kernsporten benoemd. Bij Sportservice Amsterdam zijn ze ook erg fanatiek, maar zij lopen weer het gevaar dat ze te ver voorop gaan lopen. Het zou beter zijn als zij hun sportprogramma bijv. zouden kunnen delen met Rotterdam.


Professionalisering

Tennisevents (het bedrijf van Jacco) denkt ook regelmatig mee over hoe sportstimuleringsprojecten goed kunnen worden uitgedacht waardoor er één goed doorlopend traject ontstaat ('custumer journey') waarbij de tevredenheid van de deelnemers tot en met een langdurig lidmaatschap bij een vereniging wordt gemeten, in de juiste volgorde uitgezet. Daarbij is het opzetten van een goede database essentieel. Daarnaast werkt Tennisevents bij het organiseren van tennisevenementen voor de KNLTB veel samen met Menzis vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit biedt grote kansen omdat een bedrijf zakelijke doelstellingen hanteert en een andere cultuur inbrengt in de sportwereld. Zo zou iedere bond bijv. ook een 'hoofdsponsor' (partner) aan zich moeten verbinden: niet (alleen) vanwege het geld, maar ook vanwege de kennis en het bereik dat een bedrijf kan bieden bij het professionaliseren van de organisatie binnen de bond.


Buiten kaders

Binnen het tennis is ook een verbetering waar te nemen als het gaat om samenwerking binnen de sport. Zo heeft Alex Reijnders (voormalig coach van Jacco) een aantal tennisscholen opgezet met een kwaliteitskeurmerk. Alleen worden de veranderingen binnen het tennis nog steeds binnen de bestaande structuur vorm gegeven waardoor er niet écht wezenlijk iets verandert. Jacco probeert dat zelf anders te doen door bijv. in het kader van de AFAS Tennis Classis veel samen te werken met het bedrijf AFAS en veel af te kijken bij dit bedrijf als het gaat om het opzetten van een organisatie. Daarnaast helpt het als meer mensen in verenigingen buiten hun eigen kaders zouden kijken en bijv. op bezoek gaan bij andere commissies, andere verenigingen etc. (zie bijv. het TV-programma 'Undercover Boss'). Dit is echter niet gebruikelijk in de sportwereld.


Stichting

Als het gaat om Stichting WIN-WIN adviseert Jacco om aan te haken bij bestaande structuren en organisaties zodat de stichting niet gewoon weer de zoveelste nieuwe organisatie binnen de sport wordt en bijv. alleen een aantal bijeenkomsten per jaar organiseert. Bepaal op welk 'level' (verenigingen, sportbedrijven, bonden, landelijk) je wilt opereren en ga vervolgens op zoek naar je stakeholders. Wees daarnaast transparant en duidelijk over je verdienmodel, intenties etc. zodat mensen niet gaan twijfelen over je oprechtheid en om vooroordelen te voorkomen. Hiermee wek je vertrouwen, wat weer essentieel is om zélf te kunnen gaan samenwerken met andere partijen. Vertrouwen wekken en je kwetsbaar opstellen zijn namelijk twee van de kernwaarden als het gaat om succesvol samenwerken.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page