top of page

'Omdenken' (Berthold Gunster)De Omdenken-filosofie gaat over de overgang van een 'ja-maar' naar een 'ja-en' manier van denken: van denken in problemen naar het denken in mogelijkheden.


"Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem" (Winston Churchill)


Door op een andere manier met een probleem om te gaan, zijn we in staat er ons voordeel mee te doen. Het omdenken van de werkelijkheid is een soort 'psychologische jiujitsu'. Net als je in een gevecht de krachten van een tegenstander in jouw voordeel kunt leren gebruiken, kun je leren de kracht van het probleem in je eigen voordeel te laten werken.


Wanneer we een probleem tegen komen, willen we de werkelijkheid als het ware repareren. Het gevolg hiervan is dat onze eigen denkbeelden over hoe de wereld zou moeten zijn, maken dat we een situatie als een probleem ervaren. Het probleem zit niet zozeer in de werkelijkheid, als wel in ons hoofd.


Het is de kunst om buiten-de-box te leren denken, buiten de grenzen van je eigen beperkingen. Buiten-de-box denken begint met het loslaten van het beeld van wat zou moeten zijn en open te staan voor wat zou kunnen zijn.


Stap 1: maak van een probleem een feit

Door anders te kijken naar de werkelijkheid hebben we de eerste stap van het omdenken gezet: de stap van 'ja-maar' naar 'ja'. Zeg letterlijk 'ja' tegen dat wat is: een gegeven, een feit, een onontkoombare werkelijkheid.


Stap 2: maak van het feit een mogelijkheid

Hierna komt het paradoxale en creatieve 'ja-en' moment: maak actief gebruik van het feit alsof het de 'bedoeling' is. Ons denken heeft dan het fantastische vermogen om ogenschijnlijke tegenstellingen op een hoger niveau tot nieuwe samenhang te brengen.


Omdenken: van 'Ja-maar' via 'Ja' naar 'Ja-en'

6 views0 comments

Comments


bottom of page