top of page

'Topsport, een kwestie van samenwerken?' (Jurriaan Peters)


In zijn onderzoek 'Topsport, een kwestie van samenwerken?' uit 2005 doet Jurriaan Peters o.a. de volgende aanbevelingen aan de gemeente Eindhoven en Rotterdam met betrekking tot de organisatie van het topsportbeleid.


Eindhoven

- Netwerk: om meer eenheid in het netwerk te krijgen zit de uitdaging in het verbinden van de kleine netwerken tot een groot geheel, waardoor je effectiever bent en uiteindelijk tot meer in staat. Een stichting zou daarbij als 'brug' kunnen fungeren tussen de actoren in het netwerk. Niet alleen binnen de sector sport, maar ook daarbuiten.


- Samenwerking: de waarde van topsport is groter dan enkel het kijkplezier dat burgers eraan ontlenen, Het is daarom van belang dat andere sectoren hun verantwoordelijkheid nemen. Om meer overeenstemming te creëren tussen actoren is het belangrijk dat alle actoren op de hoogte zijn van elkaars behoeften en doelstellingen. Er wordt daarom aanbevolen om structureel, op vaste momenten, met actoren om de tafel te gaan zitten en gezamenlijk te bekijken wat men wil. Dit kan op bestuurlijk niveau, maar ook met de topsporters zelf.


- Topsportontwikkeling: wil Eindhoven als sportstad, nationaal en internationaal, mee kunnen doen dan moet men meer energie steken in het netwerken. Het bedrijfsleven zal hiervoor meer moeten worden betrokken, want dit gebeurt vooralsnog weinig.


Rotterdam

- Topsportbeleid: met enkel een sterk netwerk en/of een aparte stichting ten behoeve van de ontwikkeling van de topsport kun je de 'voorsprong' die Rotterdam op dit moment heeft ten opzichte van andere Nederlandse steden niet lang volhouden. Dit vergt tevens een duurzame betrokkenheid van zowel de private als publieke sector bij de topsport.


- Netwerk: in Rotterdam is een sterk netwerk aanwezig, waarin veel overeenstemming tussen de actoren is. Daarom bestaat de kans dat men in de toekomst 'in elkaars vijver gaat vissen'. Wanneer iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft kan men concurrenten van elkaar worden. Het is daarom van belang dat er binnen het netwerk een goede afbakening van taken en doelen is.


Algemeen

Zorg dat er een centrale actor is die voor een overlegstructuur zorgt en sturing geeft aan het topsportbeleid. Partijen moeten op één lijn zitten en er moet een goede afstemming zijn tussen partijen die het beleid maken en partijen die het uitvoeren.

2 views0 comments

Комментарии


bottom of page